Partaj succesoral

Partajul succesoral este generat prin efectul transmisiunii succesorale catre doi sau mai multi mostenitori si care dureaza, in timp, pana la imparteala mostenirii, cand inceteaza ca urmare a acesteia.

Partajul sau împarteala este modalitatea prin care se realizeaza iesirea din indiviziunea succesorala. Mai exacteste operatiunea juridica care pune capat starii de indiviziune prin împartirea, în natura si/sau prin echivalent, a bunurilor aflate în coproprietate si care are ca efect înlocuirea retroactivă a cotei-părţi ideale, indivize, asupra acestora, cu drepturi exclusive ale fiecăruia dintre coindivizari asupra anumitor bunuri sau valori determinate în materialitatea lor.