ACTIUNI DE DREPT CIVIL

Dupa scopul material urmarit de reclamant.

ACŢIUNI ÎN REALIZAREA DREPTULUI (în adjudecare, în executare) reprezinta actiunile prin care reclamantul solicita instantei sa-l oblige pe invinuit la respectarea dreptului, iar daca acest lucru nu mai este posibil, la plata de despagubiri.

ACŢIUNI ÎN CONSTATARE care sunt reglementate de Codul de procedura civila si se refera la constatarea existentei sau inexistentei unui drept subiectiv civil.

ACŢIUNI ÎN CONSTITUIRE DE DREPTURI reprezinta actiunile prin care reclamantul solicita aplicarea legii la pentru acte si fapte pe care le invoca pentru a se deduce consecintele ce se impun în vederea stabilirii unei situatii juridice noi.